Žurku inde : Izpratne par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz līdzekļiem pret grauzējiem

Priekļu dēļ, kā tik daudz rati un pēcēši, ir slimnīcas, kas var izmantot zaudējumus dažādās materiālās un sanitārās slimībās. Lai novērstu viņu apkopšanai, ir pieejami daudzi priekļu novēršanas produkti, vienā no tam ir "Žurku inde". Tomēr šo produktu lietošana ir noteikusi regulēta, lai saglabātu vide un publisko veselību. Šajā rakstā mēs jums piešķirsim informāciju par pašreizējo regulāciju, kas attiecas uz priekļu novēršanas produktiem un visspēk "Žurku inde".

  1. Eiropas un Francijas regulācija

Eiropā biocīdu produktu regulācija, kurā iekšējās arī priekļu novēršanas produkti, ir apkārtota noteikumos Eiropas Komisijas Noteikumos Nr.528/2012, kas nosaukts "BPR" (Biocidal Products Regulation). Šais noteikumos mērķis ir sadalīt visas noteikumus, kas attiecas uz biocīdu produktu pieejamību un lietošanu Eiropas Savienībā, lai dotu augstu līmeņu cilvēka veselības un vides aizsardzības.

Francijā priekļu novēršanas produktu regulācija ir pirmkārt apkārtota noteikumos 9. oktobra 2013. gada, kas attiecas uz produktu pieejamību, krātu un lietošanu slimību dēļ živoču novēršanai. Šais noteikumos noteikti produktu atļaujas, klasifikācijas un etiketēšanas noteikumi, atkarībā no viņu satura un darbības veida.

  1. Atļautās aktīvās vielas

Priekļu novēršanas produkti, kā Žurku inde, tiek izveidoti no speciāli izstrādātās aktīvās vielas, kas ir uzrādītas, lai efektīvi novērtu slimnīcas priekļus. Pirms šo aktīvo vielu pieejamības, tās jābūt apmērami un apstiprinātas Eiropas Savienībā, pamatojoties Uzņēmuma noteikumu (ES) Nr.528/2012 par biocīdu produktu pieejamību un lietošanu. Pēc apstiprināšanas tās tiek iekļautas pozitīvajā sarakstā, kas garantē viņu efektivitāti un drošību cilvēkiem, necilvēku mērķa dzīvniekiem un vidē.

Priekļu novēršanas produktos aktīvajām vielām bieži tiek izmantotas bromadiolons, difenakūms, brodifakūms un klōrofatsinons, kas visas ir noteikusi lietošanas noteikumos, lai minimalizētu potenciālus risinājumus.

  1. Lietošanas ieteicumi un lietošanas ierobežojumi

Priekļu novēršanas produktu lietošana, kā "Žurku inde", ir jāizpilda speciālie lietošanas ieteicumi, lai saglabātu vide un publisko veselību. Šajā ierakstā ir ietverta uzbrukuma izmantošanas aizliegums ūdens punktaos, kā ūdenraži, ezeri, virsūņi vai rezervuāri, lai novērstu ūdens un akvatīsko ekosistēmu saņemšanu. Lielākā daļa šo produktu lietošanas ir aizliegusi māju, skolu, parku vai citu publisko vietu apkaršanās, lai minimalizētu nevēlamo izcīņu risinājumus, visspēk bērniem un māju dzīvniekiem. Pēc tam ir nepieciešams izmantot pielāgotus individuālos aizsardzības izcēles, kā cilvēka rokas, acis un aizsardzības apģērbi, lai novērstu nepieciešamo kontaktu ar ķērībām, acīm vai hūdos ceļos.

Lielākā daļa priekļu novēršanas produktiem ir rezervēti profesionālajam lietošanai un var lietot tikai personas, kuras ir saņēmuš kompetentības sertifikātu, kā Certiphyto vai Certibiocide.

  1. Produktu etiketēšana un partraķe

Priekļu novēršanas produkti, kā "Žurku inde", jābūt izvietoti ar skaidram un lasāmam etiketēm, pamatojoties pašreizējās regulācijas. Etiketes jānorāda produkta saturs, visspēk aktīvā viela, aprakstīts lietošanas veids, lietošanas ieteicumi un barlības zīmes. Šī transparetnost ļauj lietotājiem saņemt informāciju par risinājumiem un drošības ieteicumiem, kas jāizpilda, izmantojot produktu. Pēc tam, izdošanas un tirgotāji ir aicināti veidot pārdošanas reģistru, lai olītu vienkāršāk partraķēt produktus problēmu vai kontroles gadījumā, saglabājot labāku drošību vairākumiem un vidē.

Kopsavilkumā, priekļu novēršanas produktu lietošana, vienā no tam ir "Žurku inde", ir regulēta noteiktajiem regulācijām, lai saglabātu vide un publisko veselību. Tāpēc ir jāizpilda šīs regulācijas un jāizmanto nepieciešamie ieteicumi, izmantojot šo produktu. Ja jums ir jautājumi, neēstiet mēģināt sazināties ar profesionālu slimnīcu novēršanas spēcialistu, kas var jums snieg t konsultāciju un palīdzētu jūsu darbībā.

latviešu